Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (KSÜ-ABAUM)

 Tarihçe:  
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (ABAUM) 2005 yılında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak kurulmuştur.  Ulusal ve uluslararası alanda geniş bir iletişim ağına sahip olan KSÜ ABAUM 2013 yılından beri EURODESK Temas Noktası olarak gençlik bilgilendirmesi faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. Ayrıca 2021 yılında EURAXESS ağına üye olan KSU ABAUM 2022 yılında ESC ve Erasmus+ Gençlik alanlarında akredite olmuştur. Var olan akreditasyonlar merkezimiz tarafından yürütülmektedir. Merkez başta üniversite birimleri olmak üzere ABAUM, Kahramanmaraş’taki kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının Avrupa Birliği (AB) sürecine katılmalarına destek vermektedir. 


 Misyon ve Vizyonumuz
 Misyonumuz:

Merkezin misyonu Avrupa Birliği (AB)-Türkiye ilişkilerinin yanında, Avrupa kültürü, kimliği, normları, kurumları, siyaseti, hukuku, tarihi ve ekonomisi hakkında üniversitede ve kamuoyunda  farkındalık yaratmak için faaliyetler yürütmektir.

 Vizyonumuz:

AB çalışmaları alanına katkı sunacak disiplinlerarası araştırma ve projeler yapmak, yetkin akademik kurum olmak adına sürekli kendini yenilemek ve Avrupa kültürü ve entegrasyon sürecinin çok boyutlu yapısının teorik ve pratik olarak daha iyi anlaşılması için çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektir.


Amaçlarımız:


  1. AB ve Avrupa çalışmalarıyla ilgili her konuda yurtiçinde ve yurtdışında araştırma ve proje yapacak olan akademik personeli ve öğrencileri bilgilendirmek,
  2. Ulusal ve uluslararası düzeyde AB ve Avrupa çalışmaları ile ilgili konferanslar, kongreler, kurslar, seminerler ve etkinlikler düzenlemek,
  3. AB ile ilgili olguları ve bilgileri toplamak ve yaygınlaştırmak,
  4. Üniversitemizde öğretim gören öğrencilerin Gençlik Değişimleri, ESC  gibi öğrenme ve gönüllülük hareketliliklerini destekleyecek eğitim ve gençlik alanında uluslararası projeler geliştirmek ve desteklemek,
  5. Eğitim kurumları, gençlik örgütleri, iş dünyası, yerel/ bölgesel otoriteler ve sivil toplum kuruluşları arasında eğitim, öğretim ve gençlik aktiviteleri bağlamında kurumsal işbirlikleri oluşturmak,
  6. Erasmus+  programlarının uygulayıcısı olarak yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla stratejik ortaklıklar ve kurumsal işbirliği yapmak ve
  7. Merkez web sitesinde AB çalışmaları alanında arşiv oluşturmak ve açık erişime sunmaktır.