Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Avrupa Birliği Araştırma ve Uygulama Merkezi (KSÜ-ABAUM)

Jean Monnet Burs Programı 2021-2022 Akademik Yılı Başvuruları Başladı!-13.10.2020

Jean Monnet Burs Programının 2021-2022 akademik yılına ilişkin başvurular 9 Eylül 2020 tarihinde başlamıştır. Başvurular 17 Kasım 2020 tarihinde sona erecektir.

 

Jean Monnet Burs Programı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatına ilişkin alanlarda uzmanlaşmış kişi sayısını artırarak bu alanda ihtiyaç duyulan idari kapasitenin oluşturulmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

 

2021-2022 akademik yılında yaklaşık 160 kişiye burs verilmesi planlanmaktadır. AB müktesebatı konusunda uzmanlaşmak isteyen herkese açık olan Jean Monnet Burs Programına;

 

kamu çalışanları (kamu tüzel kişiliğini haiz meslek kuruluşları, odalar, yerel yönetimler, kalkınma ajansları vb. kuruluşlarda çalışanlar dâhil)

özel sektör çalışanları (sivil toplum kuruluşlarında, yerleşik yabancı misyonlarda vb. çalışanlar dâhil)

üniversitelerin akademik veya idari personeli

üniversitelerin lisans düzeyinde son sınıf veya lisansüstü (yüksek lisans veya doktora) öğrencileri

başvuruda bulunabilir.

 

Başvuru şartları, sektörlere göre sunulması gereken destekleyici belgeler ve Burs Programına ilişkin bilgi için lütfen Duyuru Metni’ni okuyunuz.

 

Başvurular kapalı zarf içerisinde posta veya kargo yoluyla veya elden, 17 Kasım 2020 saat 17:00’a kadar Merkezi Finans ve İhale Birimi’nin aşağıdaki adresine ulaştırılmalıdır:

 

Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)

 

Dr. Hakan ERTÜRK (Başkan)

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kampüsü E Blok

İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek - Ankara / Türkiye

 

Detaylar için aşağıdaki belgeleri inceleyiniz. Duyuru metninde belirtilen hususlara ilişkin bilgi talepleri jm2021-2022@jeanmonnet.org.tr adresi üzerinden iletilebilir.

 

Duyuru ve Başvuru Belgeleri için:

https://www.jeanmonnet.org.tr/tr-tr/Duyurular/ArtMID/503/ArticleID/324/Jean-Monnet-Burs-Program%c4%b1-2021-2022-Akademik-Y%c4%b1l%c4%b1-Ba%c5%9fvurular%c4%b1-Ba%c5%9flad%c4%b1